Թարվերդյան Անուշ

Եղեգնաձորի համար 1 դպրոցի տնօրենն է 2017թ-ից:

 

Գրիգորյան Անուշ

տնօրենի` ուսումնահետազոտական աշխատանքների գծով տեղակալ

Աբրահամյան Գայանե

տնօրենի` ուսումնական գծով տեղակալ

Գասպարյան Հասմիկ

տնօրենի` կրթության տեղակալ

Կիրիշչյան Շուշան

/ջոկատավար/

Դովլաթյան Ասյա

/գործավար/

Հակոբյան Անի

/ջոկատավար/

 

 

 

Ավետիսյան Վարսիկ

/գրադարանավար/

Հովսեփյան Անժիկ

/լաբորանտ/

Դպրոցում աշխատում են 46 արհեստավարժ մանկավարժներ